Wales

Wales Division

The Salvation Army welcomes you to the Wales Division, we invite and encourage you to explore our many Corps across Wales.

Please use the links below to locate your nearest Salvation Army.

Mae Byddin yr Iachawdwriaeth yn eich croesawu i Adran Cymru, rydym yn eich gwahodd ac yn eich annog i archwilio ein nifer o Gorffluoedd ledled Cymru.

Defnyddiwch y dolenni isod i ddod o hyd i'ch Byddin Iachawdwriaeth agosaf.

Where we are

East Moors Road
Ocean Park
Cardiff
CF24 5SA
United Kingdom

Email address: smw@salvationarmy.org.uk

Phone: 029 2044 0600

Major Roger Batt

Divisional Commander

029 20440 601

Major Noreen Batt

Divisional Leader for Leader Development

029 2044 0602

Major Kim Wilson

Divisional Mission Enabler

029 2044 0603

Major Steve Wilson

Divisional Mission Enabler

029 2044 0604

Major David Emery

Chaplain to Members of the Senedd

51.4786512, -3.1583741